1/ Y học bổ sung

  • Diện Chẩn : Thầy Trần Dũng Thắng, Thầy Bùi Minh Tâm, Thầy Bùi Quốc châu, Thầy Tạ Minh ( Học bài bản từng làm việc ở nhà thầy tổ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu)
  • Tác động cột sống: Thầy Nguyễn Ngọc Hương, Thầy Lê Anh Nam.
  • Thập chỉ đạo: Thầy Nguyễn Tam Kha
  • Y học vô tướng: Thầy Phan Tấn Thạch
    Có bằng xoa bóp bấm huyệt của trường trung cấp Y Tuệ Tĩnh cấp.
    Ngoài ra tự học và nghiên cứu thêm về dinh dưỡng trị liệu,thực dưỡng, Khí công y đạo của Thầy Đỗ Đức Ngọc, đông y vv..

This entry was posted in . Bookmark the permalink.