NHẠC THIỀN GIÚP TĨNH TÂM, THƯ GIÃN, BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG

29/01/2019

Thiền chỉ đơn giản là quan sát hơi thở “Hít vào tự nhiên, nhẹ nhàng… thở ra tự nhiên nhẹ nhàng Hãy để hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên Hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên… hãy dõi theo hơi thở của bạn” Thiền không còn là khái niệm xa lạ đối với chúng ta. Nhưng hiện…

Xem tiếp

NHẠC THIỀN GIÚP TĨNH TÂM, THƯ GIÃN, BÌNH AN TRONG CUỘC SỐNG

29/01/2019

Thiền chỉ đơn giản là quan sát hơi thở “Hít vào tự nhiên, nhẹ nhàng… thở ra tự nhiên nhẹ nhàng Hãy để hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên Hơi thở của bạn là một nhịp điệu bình yên… hãy dõi theo hơi thở của bạn” Thiền không còn là khái niệm xa lạ đối với chúng ta. Nhưng hiện…

Xem tiếp